Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Τα δύο νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο


Τα δύο νομοσχέδια του ΥΠΕΚΑ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα παρουσιάζει σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου με το πρώτο να αφορά κυρίως την ενσωμάτωση του 3ου ενεργειακού πακέτου της κοινότητας στην εθνική νομοθεσία.
Είναι το «περίφημο» ενεργειακό νομοσχέδιο που είχε παρουσιάσει η Τίνα Μπιρμπίλη, και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Τώρα έρχεται εκ νέου, στην οριστική του μορφή, στο υπουργικό συμβούλιο.
Αφορά, ως γνωστόν, τέσσερις τομείς.
Ο πρώτος είναι η θεσμοθέτηση αυξημένων αρμοδιοτήτων και οργανωτικής - οικονομικής αυτοτέλειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ο δεύτερος αφορά την οργάνωση της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού (μεταξύ άλλων έχει επιλεγεί το σύστημα ITO για τη λειτουργία της αγοράς και η δημιουργία δύο θυγατρικών της ΔΕΗ για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς και διανομής).
Ο τρίτος την οργάνωση της αγοράς αερίου (έχει επίσης επιλεγεί το σύστημα ΙΤΟ ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ελεύθερη χρήση του δικτύου από όλους τους ενδιαφερόμενους).
Ο τέταρτος τομέας είναι εκείνος που σχετίζεται με ένα πλέγμα μέτρων προστασίας των καταναλωτών ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στη δημόσια διαβούλευση παρουσιάστηκαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις από 14 φορείς του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί αρχικά στο υπουργικό συμβούλιο, παρά μόνον κάποιες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ΡΑΕ.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα είναι ένα επίσης μεγάλο πολυνομοσχέδιο, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους υδρογονάνθρακες, τους αγωγούς, τις ΕΠΑ, τις ΑΠΕ κ.λπ.
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αυτό έχει πέντε κεφάλαια:
Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τη δημιουργία του φορέα που θα έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση των στοιχείων και τη διαχείριση των ερευνών υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Οι βασικές αρχές έχουν ήδη παρουσιαστεί σε πρώτη ανάγνωση στο υπουργικό συμβούλιο.
Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Εισάγει όλες τις σύγχρονες πρακτικές που συναντώνται διεθνώς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, μετά από 15 χρόνια απραξίας, να πραγματοποιηθούν και πάλι ερευνητικές δραστηριότητες.
Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την διευκόλυνση των εργασιών για τα έργα του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Το project έχει βεβαίως κολλήσει με ευθύνη της Βουλγαρίας, ωστόσο η χώρα μας θα έχει προχωρήσει με τις ρυθμίσεις αυτές σε όλες τις κινήσεις προετοιμασίας.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τους αγωγούς αερίου ITGI και IGB, δηλαδή τους αγωγούς Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας – Βουλγαρίας. Ουσιαστικά τα έργα των δύο αυτών αγωγών επί ελληνικού εδάφους λαμβάνουν το χαρακτήρα έργων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου και διευκολύνεται η πραγματοποίησή τους.
Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων:
- Τη δημιουργία των 3 νέων ΕΠΑ (Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου) στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Επίσης την προεργασία για δύο ακόμα ΕΠΑ στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο – Δυτική Μακεδονία.
- Την απλοποίηση των διαδικασιών για την εκμετάλλευση μικρών γεωθερμικών πεδίων
- Στον καθορισμό λεπτομερειών και την διευκόλυνση στην υλοποίηση ηλιοθερμικών επενδύσεων
- Την παροχή προτεραιότητας σε επενδύσεις βιομάζας που αφορούν την ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων
- Το πλαίσιο για τη λειτουργία του πρώτου πράσινου νησιού στον Άι Στράτη.
Μετά την υιοθέτησή τους από το υπουργικό συμβούλιο, το μεν πολυνομοσχέδιο (υδρογονάνθρακες, Μπουργκάς κ.λ.π.) θα περάσει για νομοτεχνικό έλεγχο από την Κεντρική Νομοτεχνική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) τη Δευτέρα, το δε νομοσχέδιο για το 3ο ενεργειακό πακέτο την Πέμπτη.

Πηγή: Energy-press