Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Πώς θα αυξηθεί η ανακύκλωση στις πόλεις και τις περιφέρειες; Το R4R δίνει τις πρώτες του απαντήσεις.

 Από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου, σχεδόν εκατό Ευρωπαίοι ειδικοί μαζεύτηκαν στην Αθήνα για να συζητήσουν πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις πολιτικές συλλογής και ανακύκλωσής τους. Αυτή η συνάντηση στόχευσε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας των εταίρων του έργου R4R με τους Ελληνικούς δήμους και περιφέρειες. Επέτρεψε επίσης στο έργο να παρουσιάσει τα πρώτα του αποτελέσματα που σχετίζονται με τοπικά εργαλεία που βοηθούν στις υψηλές αποδόσεις της ανακύκλωσης.


Η απαγόρευση ή η φορολόγηση της ταφής και της καύσης, οι κανόνες διαλογής στην πηγή (που καθορίζουν πως συλλέγονται τα απορρίμματα ξεχωριστά – πόρτα-πόρτα, σε πράσινα σημεία – η συχνότητα συλλογής και τα συλλεγόμενα ρεύματα), τα διαφορετικά συστήματα χρέωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: αυτά είναι μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι πόλεις και οι περιφέρειες για να οργανώσουν τη συλλογή και τα συστήματα ανακύκλωσής τους. Το σωστό μίγμα οδηγεί σε εντυπωσιακή ξεχωριστή συλλογή και επίπεδα ανακύκλωσης, όπως για παράδειγμα στη Φλαμανδία, όπου το 70% των απορριμμάτων συλλέγεται ξεχωριστά και συγκεντρώνονται υψηλής ποιότητας υλικά (εξασφαλίζοντας έτσι και υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης).

Στις 12 Δεκεμβρίου, οι Ελληνικοί δήμοι και οι περιφέρειες σύγκριναν τα προγράμματα ανακύκλωσής τους με αυτά άλλων Ευρωπαϊκών περιοχών, με έμφαση στα βιοαπόβλητα και στα συστήματα Πληρώνω-Όσο-Πετάω (ΠΟΠ). Παρότι τα αποτελέσματα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλά όσο στη Φλαμανδία ή στη Στυρία για παράδειγμα, οι προσπάθειες και ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της κατάστασης είναι ενθαρρυντικά.

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, οι εταίροι του έργου R4R συνέχισαν τις συζητήσεις τους για τα τοπικά εργαλεία που εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν, καθώς επίσης προχώρησαν σε συγκρίσεις αναφορικά με τη ξεχωριστή συλλογή χαρτιού-χαρτονιού και βιοαποβλήτων. Πάνω από 300 εργαλεία κοινοποιήθηκαν μεταξύ των εταίρων του R4R, συμπεριλαμβανομένων νομικών, τεχνικών, οικονομικών και επικοινωνιακών εργαλείων. Από όλα αυτά, το έργο θα αναγνωρίσει τις βέλτιστες πρακτικές και θα τις μοιραστεί με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

Το έργο Περιφέρειες για την Ανακύκλωση (Regions For Recycling) είναι ένα 3-ετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (2012-2014) που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων ανακύκλωσης των εταίρων μέσα από συστηματικές συγκρίσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το έργο R4R εμπλέκει 13 εταίρους και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IVC.