Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Η μπαταρία «απέξω και… αναλυτικά»