Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Οι ΑΠΕ στα σχολεία

Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει την προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
Στο πλαίσιο αυτό και σε ανταπόκριση σχετικής πρόσκλησης, ύψους 40 εκ. ευρώ, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 300 προτάσεις στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) από Δήμους όλων των Περιφερειών της χώρας, τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και το Υπουργείο Παιδείας. Οι προτάσεις αυτές αξιολογούνται και όσες επιλεγούν θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στις αρχές του 2012.

Με τα συγκεκριμένα έργα και δράσεις επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ενεργειακής κατάστασης των σχολικών κτιρίων, με περιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό. Παράλληλα προωθείται η επιδεικτική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μαθητικές κοινότητες.