Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

«Πράσινα» δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει πλήθος δανειακών επιλογών που καλύπτουν όλο το φάσμα των «πράσινων» απαιτήσεων. Για αυτούς που επιθυμούν την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει 3 κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα.
· Στεγαστικό/Επισκευαστικό Δάνειο GREEN με εξασφάλιση

Ποσό δανείου: από 10.000 €
Διάρκεια Δανείου: 2-25 έτη
Επιτόκιο Δανείου: Euribor 1M + σταθερό περιθώριο 3,75%, πλέον εισφοράς 0,12%
Δαπάνες: 200 €
Ασφαλίσεις: Πυρός Σεισμού Ζωής-ΜΟΑ

· Στεγαστικό/Επισκευαστικό Δάνειο GREEN χωρίς εξασφάλιση

Ποσό δανείου: 3.000 € - 50.000 €
Διάρκεια Δανείου: 2-12 έτη
Επιτόκιο Δανείου: Euribor 1M + σταθερό περιθώριο 6,0%, πλέον εισφοράς 0,12%
Δαπάνες: 200 €
Ασφαλίσεις: Φωτοβολταϊκού συστήματος – Ζωής – ΜΟΑ

· Καταναλωτικό Δάνειο GREEN

Ποσό δανείου: 800 € - 20.000 €
Διάρκεια Δανείου: 1-5 έτη (έως 6.000 €), 1-10 έτη (6.001 € - 20.000 €)
Επιτόκιο Δανείου: 8,75% (κυμαινόμενο), πλέον εισφοράς 0,6%
Δαπάνες: 100 €