Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Χρηματοδοτικά Oικιακών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα πακέτα και οι όροι για συμφέρουσες χρηματοδοτήσεις, για την πολύ σημαντική κατηγορία των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, από τις μεγαλύτερες τράπεζες.
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Alpha Πράσινες Λύσεις - Ενεργειακό Σπίτι-Φωτοβολταϊκά»
Το «Ενεργειακό Σπίτι» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου)
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,10% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 100.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 1 έτος με δυνατότητα αποπληρωμής τόκων ανά τρίμηνο.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο (9%) (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,6%)
- Ποσό δανείου από 1.500 έως 40.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως και 7 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 801-11-701-801.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «attica OIKOENEΡΓΕΙΑ»
Το δάνειο «attica ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο ΕΚΤ (1,0%) πλέον περιθωρίου 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 5.000 έως 45.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-500-900 και 210-3669000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας»
Το δάνειο «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 6,40% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 3 μήνες με καταβολή απλών τόκων
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 20.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 8,6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 8 έτη
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-58-000 & 210-3894400.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ‘‘Φωτοβολταϊκό Σπίτι’’
Το δάνειο ‘‘Φωτοβολταϊκό σπίτι’’ προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών για συστήματα έως 10 kwp.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - Κάλυψη έως 50.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,95 % (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
- Ποσό δανείου από 15.000 έως 50.000 ευρώ.
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 7,34% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
- Ποσό δανείου από 1.500 – 40.000 ευρώ.
- Διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 10 έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 181818 ή 210-4848484.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «home ecoλογικό»
Το δάνειο «home ecoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για ποσό έως 30.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (σήμερα περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,50% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,60%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 30.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως και 10 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Solar ecoλογικό»
Το δάνειο «SolarEcoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων έως 10kw σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο από 3% έως 3,5% για όλη την διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 60.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
- Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 5% έως 5,5% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
- Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταικά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστήμάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 801-11-11-247 & 210-6505000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά»
Το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,25% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου έως 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για Α’ προσημείωση και 65% για Β’ προσημείωση
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Β. ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,00% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στα τηλέφωνα 210-9555000 & 801-111-1144.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Eco Loans»
Το δάνειο «Eco Loans» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ή βασικό επιτόκιο στεγαστικών πλέον σχετικής προσαύξησης επιτοκίου (πλέον εισφορών του Ν.128/75)
- Ποσό δανείου έως και το 100% της αξίας της επένδυσης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με καταβολή μόνο τόκων
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο ή βασικό επιτόκιο στεγαστικών πλέον σχετικής προσαύξησης επιτοκίου (πλέον εισφορών του Ν.128/75)
- Ποσό δανείου έως και το 100% της αξίας της επένδυσης
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με καταβολή μόνο τόκων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας στα τηλέφωνα 800-11-800-800, 210-6418888.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Μarfin sun στο σπίτι σου»
Το «Μarfin sun στο σπίτι σου» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,50% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 50.000 ευρώ με προσημείωση ακινήτου και εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού της ΔΕΗ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με ή χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων
Β. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (1,29%) + περιθώριο 6,00% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου έως 40.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη
- Περίοδος χάριτος έως 3 μήνες με ή χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων
Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο 9.25% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,60%)
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 2109304400.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων»
Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο από 3,65% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
- Ποσό δανείου έως 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, μόνο με Α’ σειράς προσημείωση
- Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη
- Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Διατίθεται το εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων
- Διάρκεια δανείου έως 8 έτη
- Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210-9557500.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
Το «ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και έως 50.000 ευρώ
- Βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, 8,75%-2% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12% )
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφεται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και Α’ προσημείωση επί ακινήτου.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και έως 50.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης, 8,75%-1% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 10.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μήνες
- Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφεται με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 210-6596200.

Χρηματοδοτικά προγράμματα: «Στεγαστικό - Επισκευαστικό» δάνειο με ή χωρίς εξασφάλιση & καταναλωτικό δάνειο «GREEN».
Το «Στεγαστικό - Επισκευαστικό» δάνειο, όπως και το καταναλωτικό δάνειο «GREEN», προσφέρονται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 3,75% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 10.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 25 έτη
- Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.
Β. ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
- Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
- Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 12 έτη
- Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.
Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ «GREEN»
- Ποσό δανείου έως και 20.000 ευρώ
- Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75%, βασισμένο στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), (πλέον εισφορών Ν.128/75, 0,60%)
- Διάρκεια δανείου από 1 έως 10 έτη
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας ή στο «GREEN BANKING», Πανεπιστημίου 18. Τηλ.: 18 28 38 & 210-3288000.

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΗΛΙΑΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ»
Το πρόγραμμα «ΗΛΙΑΚΗ ΤΑΡΑΤΣΑ» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.
Χαρακτηριστικά:
Α. ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
- Κάλυψη με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ακινήτου
- Κυμαινόμενο επιτόκιο, βάσει του Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) +περιθωρίο 4% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Διάρκεια δανείου έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μηνών.
Β. ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ
- Κάλυψη που αντιστοιχεί στο 100% του κόστους της εγκατάστασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η συντήρηση και η ασφάλιση του συστήματος για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ, καθώς και η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
- Κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%), + περιθώριο 5,90% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
- Διάρκεια δανείου έως 20 έτη
- Περίοδος χάριτος 6 μηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας, καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 800-500-10-10.


Τι πρέπει να ξέρετε (14 «βήματα»)
Διαδικαστικά
Σε γενικές γραμμές για όλες τις τράπεζες, για την προέγκριση του δανείου θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση χορήγησης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ
- Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος τρέ-χοντος έτους (αν δεν υπάρχει, τότε έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους)
- Δήλωση στοιχείων ακινήτου - Έντυπο Ε9 της τελευταίας οικονομικής χρήσης
- Μισθοδοσία τελευταίου μηνός ή βεβαίωση αποδοχών (για τους μισθωτούς) και απόκομμα σύνταξης (για τους συνταξιούχους)
- To προϋπολογιστικό κόστος - Προσφορά εγκατάστασης
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ύπαρξη ή μη οφειλών
Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί το δάνειο, θα χρειαστεί να προσκομίσετε και τα ακόλουθα:
- η σύμβαση σύνδεσης με την ταυτόχρονη καταβολή στη ΔΕΗ της περιοχής σας
- Τη σύμβαση συμψηφισμού που έχετε υπογράψει με τη ΔΕΗ
- Την αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης / εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων
Για την εκταμίευση θα χρειαστούν:
- Η υπογραφή της σύμβασης δανείου με την τράπεζα
- Η υπογραφή σύμβασης εκχώρησης των απαιτήσεών σας από τη ΔΕΗ προς την τράπεζα (όπου απαιτείται)
- Να γίνει η εγγραφή προσημείωσης (όπου απαιτείται)
- Να γίνει η ασφάλιση (όπου απαιτείται) του ακινήτου και της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
Σημείωση: Συνήθως δίνεται μια προκαταβολή από το δάνειο, της τάξεως του 30-50% του ποσού που αναφέρεται στην προσφορά της εταιρείας εγκατάστασης. Το υπόλοιπο ποσό εκταμιεύεται αφού γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης με τη ΔΕΗ και παραδοθεί στην τράπεζα.

Tips
- Ζητείστε αντίγραφο της δανειακής σύμβασης πριν την υπογράψετε, ώστε να μπορέσετε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού να δείτε τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα».
- Ζητείστε αντίγραφο με τις ακριβείς δόσεις του δανείου και την ανάλυσή τους σε τόκο και κεφάλαιο.
- Φυλάσσετε πάντα τα αποδεικτικά πληρωμών.
- Αποσαφηνίστε ακριβώς τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε, εκτός από το ποσό του δανείου (π.χ. έξοδα φακέλου, ασφαλίστρων, προσημείωσης ακινήτου, κ.λπ., όπου αυτά απαιτούνται).