Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης των αδειών δόμησης


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναφέρει ότι από 1η Μαρτίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νόμος (Ν. 4030/2011) με τον οποίο αλλάζει ο τρόπος έκδοσης των αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, από 1 Μαρτίου, μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος Ν. 4030/2011 που σχετίζεται με τον τρόπο έκδοσης και ελέγχουν των κατασκευών. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι πλέον οι διαδικασίες απλοποιούνται οι έλεγχοι γίνονται αυστηρότεροι. Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές που θα υπάρξουν ανάγονται στα εξής:


• Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου εντός πέντε ημερών και μόνο με την κατάθεση από μέρους του ενδιαφερομένου πολίτη: 1ον της αίτησης, 2ον του Τοπογραφικού Διατάγματος και του Διαγράμματος Δόμησης και, 3ον αποδεικτικό καταβολής εισφορών, εκδίδει την Έγκριση Δόμησης αφού ελέγξει το σύννομο των υποβαλλομένων στοιχείων.

• Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2.000 τ.μ., και για δύο έτη για κτίρια μεγαλύτερα των 2.000 τ.μ.

• Η υποβολή στη συνέχεια των απαραίτητων μελετών (Αρχιτεκτονικών, στατικών,ηλεκτρομηχανολογικών κ.α.) ελέγχεται από την Υ.ΔΟΜ μόνο ως προς την πληρότητα του φακέλου και εντός δύο ημερών εκδίδεται η άδεια δόμησης (ΦΕΚ Β 251). Όλες οι μελέτες υποβάλλονται με αποκλειστική ευθύνη του μελετητή. Επομένως δεν ελέγχονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης δεκάδες δικαιολογητικά και μελέτες, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αντίθετα απλοποιείται η διαδικασία της αδειοδότησης.

• Επιπροσθέτως οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων δεν θα έχουν πλέον αρμοδιότητα για την διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης, που είναι ανεξάρτητο Σώμα. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε την κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών Ελεγκτών Δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης» (ΦΕΚ Β 252), στην οποία καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την 1η Μαρτίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Ελεγκτή Δόμησης και να εγγραφούν στο οικείο Μητρώο. Η εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση της άδειας ελεγκτή δόμησης θα ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου 2012, ενώ πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

πηγή